CAMPANII DE FORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE CU PRIVIRE LA POTENŢIALELE RISCURI ASUPRA MEDIULUI ŞI SĂNĂTĂŢII POPULAŢIEI ASOCIATE CU SUBSTANŢELE ŞI DEŞEURILE PERICULOASE  (TARCHS)

Proiectul „TARCHS” – ID 66250 are ca obiectiv principal consolidarea capacitatății instituționale a agențiilor pentru protecția mediului din regiunea de dezvoltare Sud-Est și a celorlalte entități publice din regiune cu responsabilități în domeniul protecției mediului, pentru implementarea și aplicarea legislației și strategiilor europene privind substanțele și deșeurile periculoase.
TARCHS este implementat de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului–Vrancea; Athene Prosjektledelse AS (Athene)–Drammen; InErgeo AS (IE)–Drammen; Hjellnes Consult AS (HC)–Oslo
Proiect finanțat prin Granturi SEE, în cadrul Programului RO 04 - Reducerea Substanțelor Periculoase, Apelul nr. 2 – Campanii de formare și conștientizare

Detalii și pe http://www.eeagrants.ro, http://eeagrantsmediu.ro

  Noutăți
      

CHESTIONARE ONLINE cu privire la....

CHESTIONAR adresat autorităților publice

CHESTIONAR adresat populației

...în construcție...